Εταιρικά Σχέδια Συμβιβασμού - CRI Group

Εταιρικά Σχέδια Συμβιβασμού

Το Εταιρικό Σχέδιο Συμβιβασμού (“ΕΣΣ”) αποτελεί ένα νομικός δεσμευτικό διακανονισμό μεταξύ μιας εταιρείας και των πιστωτών της, που αφορούν στην πλήρη ή μερική αποπληρωμή των πιστωτών, εντός μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Εάν μια εταιρεία έχει βιώσιμο μέλλον, αλλά έχει προβλήματα ρευστότητας τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των πιέσεων, ένα ΕΣΣ θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή λύση, όχι μόνο για την εταιρεία αλλά και για τους πιστωτές της.

Τα κυριότερα οφέλη του ΕΣΣ:
  • Επιτρέπει στην εταιρεία να συνεχίσει τις εργασίες της με σκοποό την βελτίωση της κατάστασης που βρίσκονται οι πιστωτές.
  • Πάυει τη ανάληψη δικαστικών μέτρων και διαδικασιών εκκαθάρισης.
  • Ανακουφίζει από τις πίεσεις για εξεύρεση ρευστότητας.
  • Οι διευθυντές δικαιούνται να παραμείνουν στη θέση τους.
  • Επιτρέπεται η εφαρμογή ευέλικτων μεθόδων, ώστε να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή επιστροφή χρημάτων στους πιστωτές.

Οι επαγγελματίες και παράλληλα φιλικοί συμβούλοι της εταιρείας μας, είναι διατεθειμένοι να σας καθοδηγήσουν βήμα προς βήμα σχετικά με τα ΕΣΣ. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για δωρεάν συμβουλές, χωρίς καμία δέσμευση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συχνές ερωτήσεις

Μπορεί να είναι ένας συνδυασμός εισφοράς κεφαλαίου και ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων ή μηνιαίων συνεισφορών. Μόλις είναι διαθέσιμο ένα απόθεμα κεφαλαίου, διατίθεται προς τους πιστωτές.

Ναι. Μόλις τεθεί σε εφαρμογή το ΕΣΣ, δεν μπορούν να ληφθούν διαδικασίες επιβολής κυρώσεων από πιστωτές που είχαν απαιτήσεις πριν από την εφαρμογή του σχεδίου.

Κάθε σχέδιο είναι διαφορετικό και γι’αυτό θα πρέπει να οριστεί ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο.

Κάποιες φορές αυτό είναι καλύτερο παρά τίποτα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι οι οποιεσδήποτε προτάσεις γίνονται προς τους πιστωτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις όσον το δυνατόν πιο καλές προσπάθειες εκ μέρους της εταιρείας για να αποζημιώσει τους πιστωτές της. Οι προτάσεις αυτές, χρειάζεται επίσης, να υποστηρίζονται από ένα επιχειριακό σχέδιο διάσωσης.

Με την υποστήριξη των μελών και των πιστωτών της εταιρείας. Πρέπει να θυμάστε ότι το ΕΣΣ, δεν γίνεται από την εταιρεία, αλλά για την εταιρεία.

Οι υφιστάμενοι Διευθυντές και η Διοίκηση.

Εξαρτάται από το κατά πόσον η περίπτωση είναι επείγουσα, αλλά πρέπει να υπολογίζουμε ότι ο μέσος χρόνος που χρειάζεται είναι 28 μέρες.

Μια διάταξη στους όρους του ΕΣΣ θα πρέπει να παρέχει, αναλόγως των περιστάσεων, την δυνατότητα για πρόταση κάποιων τροποποίησεων ή παρεκκλίσεων. Εάν ολα αυτά αποτύχουν, τότε η εταιρεία πρέπει να τεθεί υπό εκκαθάριση.

Είναι απραίτητο οποιοδήποτε ΕΣΣ να συζητηθεί προηγουμένως με τους Ενυπόθηκους. Πρέπει να είναι ευχαριστημένοι με το σχέδιο, διαφρετικά διατηρούν το δικαίωμα να διορίσουν Παραλήπτη Διαχειριστή.

Οι Ενυπόθηκοι προτιμούν την εξεύρεση λύσης παρά την συνέχιση του προβλήματος. Άρα λοιπόν, ένα σωστό σχέδιο, πιστεύουμε, θα έχει την υποστήριξή τους αν και εφόσον δεν εμπεριέχει όρους που να θίγουν τα συμφέροντά τους.

Κανένα σχέδιο, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να βλάπτει τα δικαιώματα των Ενυπόθηκων ή προνομιούχων πιστωτών.

Οι Προνομιούχοι Πιστωτές πρέπει να πληρωθούν πλήρως προτού να μπορέσουν να γίνουν οποιεσδήποτε πληρωμές στους μη προνομιούχους πιστωτές. Καμία πρόταση για ΕΣΣ δεν μπορεί να γινει αποδεκτή εάν θίγει τα δικαιώματα που παρέχονται στους προνομιούχους πιστωτές εκ του νόμου.

Όχι πάντοτε. Εξαρτάται από τη δομή των ΕΣΣ, τον χρόνο προσχεδιασμού και σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται λίγη τύχη.