Δημοσιεύσεις - CRI Group

Δημοσιεύσεις

Πρόσφατες δημοσιεύσεις της CRI Group

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

Ειδοποίηση Προτιθέμενης Πληρωμής Μερίσματος

Όνομα εταιρείας: MILANISSA LIMITED (Σε Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών)
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία
Είδος Εργασίας: Ιθύνουσα Εταιρεία
Τελευταία ημέρα υποβολής επαληθεύσεων: 24/11/2023
Eκκαθαριστής: Νίκος Νικολάου
Διεύθυνση: T.K.23315, 1681 Λευκωσία

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

Ειδοποίηση Προτιθέμενης Πληρωμής Μερίσματος

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  558/22 I.J

Όνομα εταιρείας: Estellia Business Inc

Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Sound and Vision House, Suite 1, Second Floor, P.O Box 513, Victoria, Mahe, Seychelles

Τελευταία ημέρα υποβολής επαληθεύσεων: 30/08/2023

Συνεκκαθαριστές: Άντρη Αντωνίου & Μάριος Κοφτερός

Διεύθυνση: Λεωφ. Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία, Κύπρος

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

Ειδοποίηση Πληρωμής Μερίσματος σε μη Προνομιούχους Πιστωτές

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας                                                                                                      Αρ. Αίτησης: 558/22 I.J

Όνομα εταιρείας: Estellia Business Inc

Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Sound and Vision House, Suite 1, Second Floor, P.O Box 513, Victoria, Mahe, Seychelles

Ποσό πληρωτέο για έκαστο €: 0.49 σεντ

Πρώτο ή τελευταίο ή άλλως: Πρώτο και τελευταίο

Ημερομηνία Πληρωμής: 28/06/2023

Τόπος Πληρωμής: Στα γραφεία της CRI GROUP, Λεωφ. Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία

 

Άντρη Αντωνίου & Μάριος Κοφτερός

Συνεκκαθαριστές

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

Ειδοποίηση Προτιθέμενης Πληρωμής Μερίσματος

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  558/22 I.J

Όνομα εταιρείας: Estellia Business Inc

Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Sound and Vision House, Suite 1, Second Floor, P.O Box 513, Victoria, Mahe, Seychelles

Τελευταία ημέρα υποβολής επαληθεύσεων: 21/06/2023

Συνεκκαθαριστές: Άντρη Αντωνίου & Μάριος Κοφτερός

Διεύθυνση: Λεωφ. Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία, Κύπρος

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

Ειδοποίηση Προτιθέμενης Πληρωμής Μερίσματος

Όνομα εταιρείας: V.N.S. BOUTIQUE LIMITED (Σε Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών)
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία
Είδος Εργασίας: Διεξαγωγή εργασιών καφεστιατορίου
Τελευταία ημέρα υποβολής επαληθεύσεων: 13/02/2023
Συνεκκαθαριστές: Κρίς Ιακωβίδης
Διεύθυνση: T.K.23315, 1681 Λευκωσία

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113

——————–

Ειδοποίηση Πληρωμής Μερίσματος σε Μη Προνομιούχους Πιστωτές

Αρ. Αίτησης:254/06

Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού

Όνομα εταιρείας:L. ATTESHLIS SHIPPING LTD
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Γαλιλαίου 37, 3015 Λεμεσός
Είδος Εργασίας: Μεταφορές Μέσω Υδάτινων Οδών
Ποσό πληρωτέο για έκαστο €: 0.20 σεντ
Πρώτο ή τελευταίο ή άλλως: Τελευταίο
Ημερομηνία Πληρωμής: 20/04/2022
Τόπος Πληρωμής: Στα γραφεία της CRI GROUP LTD, Λεωφ. Νίκης 20, γραφείο 400, 1086 Λευκωσία

Χριστάκης Ιακωβίδης
Εκκαθαριστής

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

——————–

Ειδοποίηση Πληρωμής Μερίσματος σε Μη Προνομιούχους Πιστωτές

Όνομα εταιρείας: VATYLIOTIS & GEORGIOU ESTATES LIMITED
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, 4ος Όροφος, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία
Είδος Εργασίας: Ανάπτυξη γης
Ποσό πληρωτέο για έκαστο €: 25 σεντ
Πρώτο ή τελευταίο ή άλλως: Πρώτο
Ημερομηνία Πληρωμής: 18/04/2022
Τόπος Πληρωμής: Στα γραφεία της CRI GROUP LTD, Λεωφ. Νίκης 20, γραφείο 400, 1086 Λευκωσία

Κρίς Ιακωβίδης,

Άντρη Αντωνίου και

Μάριος Κοφτερός

Συνεκκαθαριστές

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

Ειδοποίηση Προτιθέμενης Πληρωμής Μερίσματος

Όνομα εταιρείας: Vatyliotis & Georghiou Estates Limited (Σε Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών)
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία
Είδος Εργασίας: Ανάπτυξη γης
Τελευταία ημέρα υποβολής επαληθεύσεων: 15/03/2022
Συνεκκαθαριστές: Κρίς Ιακωβίδης, Άντρη Αντωνίου και Μάριος Κοφτερός
Διεύθυνση: T.K.23315, 1681 Λευκωσία

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

——————–

Ειδοποίηση Πληρωμής Μερίσματος σε μη Προνομιούχους Πιστωτές

Όνομα εταιρείας: Α & Γ ΠΑΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, 4ος Όροφος, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία
Είδος Εργασίας: Συσκευασία και διανομή μπαχαρικών και οσπρίων
Ποσό πληρωτέο για έκαστο €: 14 (δεκατέσσερα) Σεντ
Πρώτο ή τελευταίο ή άλλως: Τρίτο
Ημερομηνία Πληρωμής: 23/08/2019
Τόπος Πληρωμής: Στα γραφεία της CRI GROUP LTD, Λεωφ. Νίκης 20, γραφείο 400, 1086 Λευκωσία

                                                                                                                                Κρις Ιακωβίδης και
Νίκος Νικολάου
Συνεκκαθαριστές

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

——————–

Ειδοποίηση Πληρωμής Μερίσματος σε Προνομιούχους Πιστωτές και μη Προνομιούχους Πιστωτές

Όνομα εταιρείας: VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LIMITED
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, 4ος Όροφος, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία
Είδος Εργασίας: Γενικό Εμπόριο
Ποσό πληρωτέο για έκαστο €: Στο ακέραιο
Πρώτο ή τελευταίο ή άλλως: Πρώτο και τελευταίο
Ημερομηνία Πληρωμής: 23/05/2019
Τόπος Πληρωμής: Στα γραφεία της CRI GROUP LTD, Λεωφ. Νίκης 20, γραφείο 400, 1086 Λευκωσία

                                                                                                                                Κρις Ιακωβίδης
Εκκαθαριστής