Δημοσιεύσεις

Πρόσφατες δημοσιεύσεις της CRI Group

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

——————–

Ειδοποίηση Πληρωμής Μερίσματος σε μη Προνομιούχους Πιστωτές

Όνομα εταιρείας: Α & Γ ΠΑΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, 4ος Όροφος, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία
Είδος Εργασίας: Συσκευασία και διανομή μπαχαρικών και οσπρίων
Ποσό πληρωτέο για έκαστο €: 14 (δεκατέσσερα) Σεντ
Πρώτο ή τελευταίο ή άλλως: Τρίτο
Ημερομηνία Πληρωμής: 23/08/2019
Τόπος Πληρωμής: Στα γραφεία της CRI GROUP LTD, Λεωφ. Νίκης 20, γραφείο 400, 1086 Λευκωσία

                                                                                                                                Κρις Ιακωβίδης και
Νίκος Νικολάου
Συνεκκαθαριστές

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

——————–

Ειδοποίηση Πληρωμής Μερίσματος σε Προνομιούχους Πιστωτές και μη Προνομιούχους Πιστωτές

Όνομα εταιρείας: VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LIMITED
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, 4ος Όροφος, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία
Είδος Εργασίας: Γενικό Εμπόριο
Ποσό πληρωτέο για έκαστο €: Στο ακέραιο
Πρώτο ή τελευταίο ή άλλως: Πρώτο και τελευταίο
Ημερομηνία Πληρωμής: 23/05/2019
Τόπος Πληρωμής: Στα γραφεία της CRI GROUP LTD, Λεωφ. Νίκης 20, γραφείο 400, 1086 Λευκωσία

                                                                                                                                Κρις Ιακωβίδης
Εκκαθαριστής

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

Ειδοποίηση Προτιθέμενης Πληρωμής Μερίσματος

Όνομα εταιρείας: VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LIMITED (Σε Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών)
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία
Είδος Εργασίας: Γενικό Εμπόριο
Τελευταία ημέρα υποβολής επαληθεύσεων: 22/04/2019
Εκκαθαριστής: Κρίς Ιακωβίδης
Διεύθυνση: T.K.23315, 1681 Λευκωσία

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

——————–

Ειδοποίηση Πληρωμής Μερίσματος σε Προνομιούχους Πιστωτές

Όνομα εταιρείας: Elias Line Interiors Limited
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, 4ος Όροφος, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία
Είδος Εργασίας: Γενικό Εμπόριο
Ποσό πληρωτέο για έκαστο €: Στο ακέραιο
Πρώτο ή τελευταίο ή άλλως: Πρώτο και τελευταίο
Ημερομηνία Πληρωμής: 18/01/2019
Τόπος Πληρωμής: Στα γραφεία της CRI GROUP LTD, Λεωφ. Νίκης 20, γραφείο 400, 1086 Λευκωσία

                                                                                                                                Κρις Ιακωβίδης
Εκκαθαριστής

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

——————–

Ειδοποίηση Προτιθέμενης Πληρωμής Μερίσματος

Όνομα εταιρείας: Elias Line Interiors Limited (H.E. 59154) (Σε Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών)
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία
Είδος Εργασίας: Γενικό Εμπόριο
Τελευταία ημέρα υποβολής επαληθεύσεων: 14/12/2018
Εκκαθαριστής: Κρίς Ιακωβίδης
Διεύθυνση: T.K.23315, 1681 Λευκωσία

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

——————–

Ειδοποίηση Πληρωμής Μερίσματος σε Μη Προνομιούχους Πιστωτές

Όνομα εταιρείας: Α & Γ ΠΑΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, 4ος Όροφος, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία
Είδος Εργασίας: Συσκευασία και διανομή μπαχαρικών και οσπρίων
Ποσό πληρωτέο για έκαστο €: 25 (εικοσιπέντε) Σεντ
Πρώτο ή τελευταίο ή άλλως: Δεύτερο
Ημερομηνία Πληρωμής: 24/09/2018
Τόπος Πληρωμής: Στα γραφεία της CRI GROUP LTD, Λεωφ. Νίκης 20, γραφείο 400, 1086 Λευκωσία

                                                                                                                                Κρις Ιακωβίδης και
Νίκος Νικολάου
Συνεκκαθαριστές

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

——————–

Ειδοποίηση Προτιθέμενης 1ης Πληρωμής Μερίσματος

10/2007

Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου
Όνομα εταιρείας: Westside Engineering Public Limited
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Πετράκη Γιάλλουρου 12, 8010 Πάφος
Είδος Εργασίας: Πώληση ανταλλακτικών και μηχανημάτων
Τελευταία ημέρα υποβολής επαληθεύσεων: 30/03/2018
Εκκαθαριστής: Χριστάκης Ιακωβίδης
Διεύθυνση: T.K.23315, 1681 Λευκωσία

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

——————–

Ειδοποίηση Πληρωμής Μερίσματος σε  Προνομιούχους Πιστωτές

Αρ. Αίτησης:254/06

Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού
Όνομα εταιρείας:L. ATTESHLIS SHIPPING LTD
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Γαλιλαίου 37, 3015 Λεμεσός
Είδος Εργασίας: Μεταφορές Μέσω Υδάτινων Οδών
Ποσό πληρωτέο για έκαστο €: 0.10 σεντ
Πρώτο ή τελευταίο ή άλλως: Τέταρτο
Ημερομηνία Πληρωμής: 12/03/2018
Τόπος Πληρωμής: Στα γραφεία της CRI GROUP LTD, Λεωφ. Νίκης 20, γραφείο 400, 1086 Λευκωσία

                                                                                                                                Χριστάκης Ιακωβίδης
Εκκαθαριστής

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

——————–

Ειδοποίηση Προτιθέμενης 4ης Πληρωμής Μερίσματος

254/2006

Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού
Όνομα εταιρείας: L. Atteshlis Shipping Ltd
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Γαλιλαίου 37, 3015 Λεμεσός
Είδος Εργασίας: Μεταφορές Μέσω Υδάτινων Οδών
Τελευταία ημέρα υποβολής επαληθεύσεων: 26/02/2018
Εκκαθαριστής: Χριστάκης Ιακωβίδης
Διεύθυνση: T.K.23315, 1681 Λευκωσία

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

——————–

Ειδοποίηση Πληρωμής Μερίσματος σε Μη Προνομιούχους Πιστωτές

Όνομα εταιρείας: C. Kynigos Hotels Limited
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφ. Νίκης 20, 4ος Όροφος, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία
Είδος Εργασίας: Διαχείριση ξενοδοχείων
Ποσό πληρωτέο για έκαστο €: 20 (είκοσι) Σεντ
Πρώτο ή τελευταίο ή άλλως: Πρώτο
Ημερομηνία Πληρωμής: 22/01/2018
Τόπος Πληρωμής: Στα γραφεία της CRI GROUP LTD, Λεωφ. Νίκης 20, γραφείο 400, 1086 Λευκωσία

                                                                                                                                Κρις Ιακωβίδης
Εκκαθαριστής