Εκούσιες Εκκαθαρίσεις υπό Μετόχων - CRI Group

Εκούσιες Εκκαθαρίσεις υπό Μετόχων

Είναι συχνό φαινόμενο για μια επιτυχημένη επιχείρηση να χρειάζεται αναδιοργάνωση για διάφορους λόγους. Η αναδιοργάνωση αυτή μπορεί να συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων την πώληση μέρους της επιχείρησης, τη διαίρεση της επιχείρησης σε τμήματα, το κλείσιμο μιας αδρανούς εταιρείας ή τον φορολογικά αποδοτικό διαμερισμό των συσσωρευμένων κερδών στους Μετόχους.

Η Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων είναι μια διαδικασία η οποία ελέγχεται από τους Μετόχους και αποτελεί μια μέθοδο φορολογικά αποδοτικής διανομής των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας τα οποία διανέμονται, μπορεί να περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία που ρευστοποίηθηκαν, περιουσιακά στοιχεία σε είδος ή Μετοχές νέων εταιρειών οι οποίες ιδρύθηκαν, με σκοπό την κατακράτιση των περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση εταιρείας.

Είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας ούτως ώστε να επιτύχουν τον σκοπό τους με τον πιο επικοδομιτικό τρόπο από την έναρξη της διαδικασίας της Εκούσιας Εκκαθάρισεις υπό Μετόχων μέχρι το τέλος της.

Οι επαγγελματίες και παράλληλα φιλικοί συμβούλοι της εταιρείας μας, είναι διατεθειμένοι να σας καθοδηγήσουν σε όλα τα βήματα που προβλέπονται από τον Νόμο σχετικά με τις Εκούσιες Εκκαθαρίσεις υπό Μετόχων.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για δωρεάν συμβουλές, χωρίς καμία δέσμευση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ