Σεμινάρια - CRI Group

Σεμινάρια

Μονοήμερα σεμινάρια κατάρτισης για λογιστές, δικηγόρους, διευθυντές εταιρειών και άλλους επαγγελματίες.

Σχετικά

Η CRI είναι η πλέον πρωτοποριακή εταιρεία στην Κύπρο – με γραφεία στις κυριότερες πόλεις – και ειδικεύεται στην ατομική και εταιρική αναδιοργάνωση και αποκατάσταση. Πιστεύομε ότι έχουμε μια μοναδική και καινοτόμο προσέγγιση, όσον αφορά στην εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα που σχετίζονται με όλα τα είδη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Για ημερομηνίες και τοποθεσίες όπου λαμβάνουν χώρα τα σεμινάρια, καθώς και για άλλες σχετικές πληροφορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον Μάριο Κοφτερό στο τηλέφωνο 22 455545 ή όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο seminars@crigroup.com.cy

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Επιπλέον

Η CRI GROUP, κορυφαία εταιρεία στη Κύπρο  στον τομέα αφερεγγυότητας και αναδιάρθρωσης φυσικών και νομικών πρόσωπων, παρέχει σεμινάρια τα οποία καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:
  • Εταιρικά Σχέδια Συμβιβασμού
  • Σχέδια Συμβιβασμού για Φυσικά Πρόσωπα
  • Πτωχεύσεις/ Ακυρώσεις Πτωχεύσεων/ Απαλλαγή από Πτώχευση
  • Διαχειρίσεις
  • Υποχρεωτικές Εκκαθαρίσεις
  • Φερέγγυες και Αφερέγγυες Εκούσιες Εκκαθαρίσεις