Διάσωση Εταιρειών & Στρατηγικές Αναδιοργάνωσης - CRI Group

Διάσωση Εταιρειών & Στρατηγικές Αναδιοργάνωσης

Σχετικά

Σε περίπτωση που μια εταιρεία αντιμετωπίζει οικονομικές, δυσκολίες η ομάδα μας είναι σε θέση να βοηθήσει ώστε να διασωθεί, εφόσον ληφθούν έγκαιρα σωστά διορθωτικά μέτρα..

Η διάσωση προϋποθέτει τη συνεργασία όλων, ως μια ομάδα. (Με τον όρο «ομάδα» εννοούμε τόσο εκείνους που την αποτελούν, με δική τους επιλογή, όσο και εκείνους που θα προτιμούσαν να μη συμμετέχουν).

Εξειδικευόμαστε στην εξεύρεση και εφαρμογή εναλλακτικών και μακροχρόνιων λύσεων στα προβλήματα που δημιούργησαν την κρίση.

Ενόσω η διάγνωση βρίσκεται σε εξέλιξη, θα προσφέρουμε λύσεις για την άμεση αντιμετώπιση προβληματικών τομέων, ώστε να διατηρηθεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης, καθώς επίσης και παροχή αποδεικτικού υλικού στους πιστωτές και στους προμηθευτές, όσον αφορά στα μέτρα που λαμβάνει η εταιρεία.

Είναι σημαντικό για τους συμβούλους και τους διευθυντές να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους , ώστε να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα τόσο των μετόχων όσον και των πιστωτών.

Εάν η εταιρεία είναι αφερέγγυα, όπως είναι συνήθως, η ομάδα μας θα προσφέρει υποστήριξη και καθοδήγηση, κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου (όπου χρειάζεται. ενδιάμεση διαχείριση ή διορισμός μη εκτελεστικών διευθυντών για να βοηθήσουν με τη στρατηγική αναδιάρθρωσης.)

Η πρόσληψη της CRI σας δίνει πρόσβαση σε συμβούλους σε θέματα Επιχειρηματικής Αναδιοργάνωσης, οι οποίοι κατέχουν πολυετή πείρα σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων των Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, των Κατασκευών, της Ανάπτυξης Γης, της Βιομηχανίας, της Μηχανολογίας, των Υπηρεσιών Ασφάλειας, της Τεχνολογίας Πληροφορικής, των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, του Τομέα Τυπογραφείων και άλλων.

Η CRI είναι σε θέση να παράσχει συμβουλές σε όλους τους τομείς της εταιρικής αναδιάρθρωσης, από το σχεδιασμό μέχρι την εκτέλεσή της. Θα εφαρμόσουμε την εμπειρία και τη μεθοδολογία μας, ώστε να προσδιορίσουμε τους λόγους που οδήγησαν στην οικονομική κρίση, για να πετύχουμε ένα ρεαλιστικό και λειτουργικό σχέδιο διάσωσης.

Το όφελος που θα προκύψει για την επιχείρηση από τη συνεργασία με τη CRI, έγκειται στους εξής παράγοντες:
  • Γρήγορη διάγνωση και εφαρμογή λειτουργικών λύσεων
  • Άμεση ανταπόκριση ώστε να διατηρηθεί η βιωσιμότητα της εταιρείας
  • Πεπειραμένη ενδιάμεση διοίκηση και
  • Οικονομική αναδιάρθρωση.

Για σωστές, αμερόληπτες και – πάνω από όλα – επαγγελματικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το γραφείο της CRI στην περιοχή σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τα 10 Βήματα της CRI για την Αποκατάσταση Επιχειρήσεων:

Όλες οι περιπτώσεις είναι διαφορετικές και ως εκ τούτου χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση με έμφαση στις διαφορετικές διαστάσεις της εργασίας που θα αναληφθεί. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά βήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις περιπτώσεις , ώστε μια αναδιοργάνωση εταιρείας να στεφθεί με επιτυχία.

Αξιολόγηση και Εκτίμηση της Υφιστάμενης Κατάστασης

Κατά τη διάρκεια μιας εταιρικής αναδιάρθρωσης, είναι σημαντικό να υπάρχει πλήρης κατανόηση της αρχικής κατάστασης. Η ομάδα μας θα συλλέξει αντικειμενικά δεδομένα, ώστε να αξιολογήσει την κατάσταση και να καθορίσει τις παραμέτρους του σχεδίου δράσεως

Ανάπτυξη Σχεδίων και της Στρατηγικής της Επιχείρησης

Αφού αξιολογηθούν οι ανάγκες για αλλαγή, ώστε να είναι επιτυχής η εταιρική αναδιάρθρωση, η ομάδα μας θα σας βοηθήσει να αναπτυχτούν δυναμικά σχέδια και στρατηγικές για να έχει η εταιρεία ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Θα είναι σημαντικό να καταγραφούν αναλυτικά τα μέτρα που θα ληφθούν, τα χρονικά πλαίσια και οικονομικές επιδράσεις, καθώς και η συγκατάθεση όλων των εμπλεκομένων.

Επικοινωνία με τους Υπαλλήλους – Κλειδιά

Οι Υπάλληλοι – Κλειδιά θα πρέπει να ενημερωθούν για τις υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, καθώς και τις επιπτώσεις της μη λήψης διορθωτικών μέτρων. Επίσης, θα πρέπει να τους κοινοποιηθεί ένα περίγραμμα των προτεινόμενων διορθωτικών μέτρων, τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν μαζί τους. Επειδή δυνατόν να μην είναι εφικτή η απάντηση σε όλες τις απορίες τους, στόχος πρέπει να είναι η ικανοποίηση των ανησυχιών των υπαλλήλων αυτών με όσο το δυνατόν πιο θετικό τρόπο.

Επικοινωνία με Άλλους Υπαλλήλους

Είναι σημαντικό να διευθετηθεί συνάντηση, όσο πιο σύντομα γίνεται, με όλους τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους τους στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ιδιαίτερα εάν σχεδιάζονται απολύσεις. Μια παρατεταμένη περίοδος αβεβαιότητας, η οποία τροφοδοτείται από φήμες, δεν θα είναι θετική για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας. Αν και είναι δύσκολο να δημοσιοποιούνται κακά νέα, η έγκαιρη κοινοποίησή τους, με την ανάλογη ευαισθησία, είναι επιθυμητή.

Συνάντηση με τις Τράπεζες

Οι τράπεζες και άλλοι φορείς ,που έχουν κάνει οικονομικές επενδύσεις στην επιχείρηση, θα πρέπει να ενημερωθούν όσον αφορά στα προτεινόμενα σχέδια αναδιοργάνωσης. Εάν είναι δυνατόν, θα πρέπει να διευθετηθούν συναντήσεις, ώστε να συζητηθούν τα σχέδια αυτά και να ζητηθούν διαβεβαιώσεις για συνεχή και περαιτέρω υποστήριξη της εταιρείας.

Συνάντηση με τους Πελάτες

Ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης, στην οποία βρίσκεται η εταιρεία, είναι αναγκαίο να δοθούν διαβεβαιώσεις στους πελάτες – κλειδιά της εταιρείας, όσον αφορά στα σχέδια αναδιοργάνωσης και τα οφέλη που θα προκύψουν. Η κίνηση αυτή είναι επιτακτική, εάν ο λόγος της οικονομικής κάμψης της εταιρείας ήταν η κακή εξυπηρέτηση, η κακή ποιότητα των προϊόντων ή ο,τιδήποτε άλλο οδήγησε στην μη ικανοποίηση των πελατών στα αναμενόμενα ή συμφωνηθέντα επίπεδα.

Συνάντηση με τους Προμηθευτές

Οι φήμες από μόνες τους για αναδιοργάνωση της εταιρείας, δυνατόν να προκαλέσουν την επιβολή δρακόντειων μέτρων εκ μέρους των προμηθευτών, όσον αφορά στους όρους πληρωμής, πράγμα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επιτυχία του σχεδίου αναδιοργάνωσης. Σε περίπτωση που εξασφαλιστεί η υποστήριξη των τραπεζών και των επενδυτών, συστήνεται η διευθέτηση συναντήσεων με τους προμηθευτές της εταιρείας ώστε να τους αποκαλυφθούν τα σχέδια αναδιοργάνωσης και να ζητηθεί η υποστήριξη τους.

Διατήρηση της Ρευστότητας

Η ομάδα μας θα εξετάσει και θα βελτιώσει τις διαδικασίες διατήρησης της ρευστότητας της εταιρείας, όπου αυτό χρειάζεται. Εάν είναι δυνατόν, θα διαπραγματευτεί επέκταση των όρων πληρωμής, που επιβάλλουν οι προμηθευτές ,και θα εξετάσει εις βάθος όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που πιθανόν να είναι αχρησιμοποίητα.

Εισαγωγή Νέων Εκσυγχρονισμένων Συστημάτων και Διαδικασιών.

Η ομάδα θα αναλύσει εις βάθος τα υφιστάμενα συστήματα και διαδικασίες της εταιρείας, ώστε να διαπιστώσει κατά πόσον συνάδουν με τους στόχους του σχεδίου αναδιοργάνωσης. Εάν χρειάζεται, θα πρέπει να εφαρμοστούν αλλαγές. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η συνέχιση εφαρμογής των παλιών πρακτικών είναι πιθανόν να οδηγήσει στο ίδιο παλιό αποτέλεσμα. Η εφαρμογή θετικών και κερδοφόρων αλλαγών θα πρέπει να κοινοποιηθεί στους υπαλλήλους της εταιρείας, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους ρόλους τους στο νέο εργασιακό τους περιβάλλον.

Εποπτεία, Εκτίμηση και Λήψη Δράσης

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιοργάνωσης, θα πρέπει να γίνεται τακτική εκτίμηση των αποτελεσμάτων, σε συνάρτηση με το σχέδιο αναδιοργάνωσης. Θα πρέπει να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα, εάν χρειάζονται. Θα πρέπει να καθοριστούν Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (Key Performance Indicators (KPI), οι οποίοι θα δώσουν μια εικόνα της απόδοσης της εταιρείας επί καθημερινής, εβδομαδιαίας ή μηνιαίας βάσεως. Οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης περιλαμβάνουν τα οικονομικά ή μη οικονομικά μέτρα και αντικατοπτρίζουν τις σημαντικές πτυχές της εταιρείας που θα καθορίσουν την επιτυχία ή την αποτυχία.

Τέλος, σημειώνουμε πως θα πρέπει να κοινοποιηθεί η πρόοδος της διαδικασίας αναδιοργάνωσης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Συχνές ερωτήσεις

Η διάσωση προϋποθέτει τη συνεργασία όλων, ως μια ομάδα. (Με τον όρο «ομάδα» εννοούμε τόσο εκείνους που την αποτελούν, με δική τους επιλογή, όσο και εκείνους που θα προτιμούσαν να μη συμμετέχουν).

Η πρόκληση είναι να επινοηθεί μια στρατηγική, η οποία να μπορεί να υλοποιηθεί από την ομάδα διάσωσης και η οποία να είναι αποδεκτή από όλους, ήτοι τους πιστωτές και άλλα πρόσωπα που έχουν συμφέρον.

Οι σημαντικές διασυνδέσεις μας και η κατανόηση της θέσης των πιστωτών που δυνατόν να λάβουν μέρος στις περιπτώσεις αναδιοργάνωσης είναι υψίστης σημασίας. Οι πιστωτές αυτοί είναι είτε κυβερνητικά τμήματα είτε οι τράπεζες είτε οι πιθανοί δανειοδότες περιουσιακών στοιχείων, καθώς επίσης και άλλοι πιστωτές που σχετίζονται με συναλλαγές και οι επενδυτές.

Η διάσωση εταιρειών μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο εντοπίζονται τα προβλήματα από τα άτομα που σχετίζονται με την υπόθεση και κατά πόσο υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας.

Η διαδικασία συνήθως περιλαμβάνει ένα ή συνδυασμό περισσοτέρων από τα πιο κάτω:
- Σταθεροποίηση.
- Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση.
- Αναδιοργάνωση.

Τα σημαντικότερα πρόσωπα που θα απαρτίζουν την ομάδα είναι οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης και οι διευθυντές μαζί με τους υφιστάμενους σύμβουλους.

Θα ξεκινήσουμε με μια εις βάθος ανάλυση πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εταιρεία. Η ανάλυση αυτή θα βοηθήσει στην αποκάλυψη των πιθανών αιτιών των υφιστάμενων προβλημάτων και θα επιτρέψει την ετοιμασία ενός στρατηγικού σχεδίου για την αναδιάρθρωση. Οι ιδιοκτήτες και οι διευθυντές της εταιρείας είναι σημαντικό να λάβουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία και να επιδείξουν πίστη και δέσμευση στο σχέδιο, στο οποίο θα συμβάλουν για να δημιουργηθεί.

Η απάντηση είναι απλή: όταν οι διευθυντές είναι έτοιμοι να ζητήσουν βοήθεια. Εάν οι ιδιοκτήτες και οι διευθυντές μιας εταιρείας αντιμετωπίζουν αρνητικά την αλλαγή, τότε κανένα σχέδιο δεν μπορεί να πετύχει.

Συνήθως οι συνθήκες οικονομίας και αγοράς είναι τα αίτια των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες. Όμως, υπάρχουν και άλλοι λόγοι, όπως, για παράδειγμα, η λανθασμένη στρατηγική και οι αποφάσεις των διευθυντών.

Όλες οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης απαιτούν την ανάμιξη πεπειραμένων επαγγελματιών σε θέματα αφερεγγυότητας και αναδιοργάνωσης.