Πάφος, Κελοκέδαρα (Tremithies Tou Sotiri) Α/Α R/376/26 - CRI Group

Πάφος, Κελοκέδαρα (Tremithies Tou Sotiri) Α/Α / Άλλα

Άλλα

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : R/376/26



Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

This plot of land is situated in the village of Kelokedara, Paphos. It has a total area of 2,342m².

(Reg. no. o/10499, Plan/Sheet 46/52, Plot no. 119)