Πύργος, Λεμεσός Α/Α R/224/1 - CRI Group

Πύργος, Λεμεσός Α/Α / Άλλα

Άλλα

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : R/224/1Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

This property consists of three unfinished villas, and is located in the area of Ambelia, of Pyrgos village, Limassol. It has easy access to the main road of Limassol-Pyrgou.

(Reg.no. 18129 , Sheet/Plan . 54/23, Plot no. 692 )