Ανεξάρτητες Αξιολογήσεις Επιχειρήσεων - CRI Group

Ανεξάρτητες Αξιολογήσεις Επιχειρήσεων

Σχετικά

Όταν μια εταιρεία υπολειτουργεί, κινδυνεύει λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων ή αντιμετωπίζει κάποια κρίση, το πρώτο βήμα που προτείνουμε είναι να αναλάβουμε την ετοιμασία μιας αντικειμενικής αξιολόγησης της κατάστασης, η οποία είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εταιρείας.

Η διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόζουμε είναι γρήγορη, δυναμική και, όπου χρειάζεται, καυστική, έτσι που να προκαλεί τον προβληματισμό των διευθυντών όσον αφορά στην οικονομική επίδοση της εταιρείας, στη διαχείριση της, στη χρήση των περιουσιακών της στοιχείων και στην οργάνωση της.

Όταν και εφόσον η αξιολόγηση μας ολοκληρωθεί θα εισηγηθούμε μια σειρά προτάσεων.

Όταν η υφιστάμενη εταιρική δομή δεν συνάδει πλέον με τους στόχους της επιχείρησης, θα συνεργαστούμε μαζί σας για να εξακριβώσουμε πλεονασματικά υπάρχοντα, για να αποδεσμεύσετε κεφάλαια, να μειώσομε λειτουργικά έξοδα και για να επιτύχομε μια πιο αποτελεσματική και διάφανη εταιρική δομή.

Η γρήγορη και αποτελεσματική διερεύνηση της οικονομικής κατάστασης, θα μειώσει το ρίσκο και θα σας βοηθήσει να πετύχετε μια ομαλή μετάβαση προς ένα βέλτιστο επιχειρησιακό μοντέλο διαχείρισης το οποίο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από τους τραπεζίτες σας.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή οικονομικής μελέτης (due diligence) και αναθεώρηση του χαρτοφυλακίου σας, την ετοιμασία υπηρεσιακών υπομνημάτων, όσον αφορά στην αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων, και τις επιλογές σας για διάθεση των στοιχείων αυτών.

Για εταιρείες που δεν αποδίδουν οικονομικά, προσφέρουμε λύσεις αναδιοργάνωσης οι οποίες είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσουν ένα είδος πλατφόρμας για την γρήγορη ανάκαμψη της εταιρείας και τη συνεχιζόμενη μελλοντική επιτυχία.

Η ομάδα μας, η οποία αποτελείται από επαγγελματίες και φιλικούς συμβούλους, έχει τη δυνατότητα να σας παράσχει όλη τη βοήθεια που χρειάζεστε για την διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας σας.

Απλά καλέστε μας, χωρίς κόστος και χωρίς υποχρέωση υιοθέτησης των συμβουλών μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ