Αντιπροσώπευση πιστωτών

Σχετικά

Μετά τη συνάντηση των πιστωτών, αναλαμβάνουμε να ετοιμάσουμε σχετική έκθεση με τις απόψεις και εισηγήσεις μας.

H πολύχρονη εμπειρία που έχουμε σε όλες τις πτυχές μιας διαδικασίας πτωχεύσεως ή εκκαθάρισης εταιρείας ή γενικά σε συναφή θέματα αφερεγγυότητας, μας επιτρέπει να αντιπροσωπεύσουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα συμφέροντα των πελατών μας σε συναντήσεις πιστωτών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται και προστατεύονται τα συμφέροντά τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Η CRI είναι σε θέση να σας παράσχει όλη τη βοήθεια που χρειάζεστε για την προστασία των δικαιωμάτων σας στις συναντήσεις πιστωτών.

Απλά καλέστε μας, χωρίς κόστος και χωρίς υποχρέωση υιοθέτησης των συμβουλών μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ