Καθοδήγηση και Συμβουλές προς Επαγγελματίες Συμβούλους - CRI Group

Καθοδήγηση και Συμβουλές προς Επαγγελματίες Συμβούλους

Σχετικά

Εάν είστε λογιστής ή δικηγόρος πελάτη ή εταιρείας που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, που αφορούν σε διαδικασίες που εγείρονται εναντίον τους, η CRI είναι πρόθυμη να συζητήσει μαζί σας, με πλήρη εχεμύθεια, τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε τους πελάτες σας σε σχέση με τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται.

Σε περίπτωση Εκούσιας Εκκαθάρισης Πιστωτών μπορούμε να σας βοηθήσουμε και να σας καθοδηγήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για σκοπούς προστασίας των πελατών σας από εχθρικές ενέργειες εναντίον τους.

Εάν ο πελάτης σας αντιμετωπίζει πιέσεις που εξασκούνται από τις τράπεζες, τα κυβερνητικά τμήματα ή από άλλους πιστωτές, μπορούμε να ενεργήσουμε ως μεσάζοντες σε μια προσπάθεια να εξευρεθούν λειτουργικές και/ ή κοινώς αποδεκτές λύσεις.

Η CRI μπορεί να παράσχει αποτελεσματική βοήθεια προκειμένου να αντιμετωπισθεί οποιαδήποτε δυσκολία στην οποία πιθανόν να βρεθούν οι πελάτες σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια εμπιστευτική συζήτηση οποιουδήποτε προβλήματος, χωρίς καμία υποχρέωση από μέρους σας ή των πελατών σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ