Σχέδια Συμβιβασμού για Φυσικά Πρόσωπα - CRI Group

Σχέδια Συμβιβασμού για Φυσικά Πρόσωπα

Σχετικά

Το Σχέδιο Συμβιβασμού («ΣΣ») για άτομα αποτελεί μια εναλλακτική λύση έναντι της πτώχευσης. Δίνει τη δυνατότητα σε ένα άτομο, που βρίσκεται χρεωμένο, να προτείνει τρόπους στους πιστωτές του για να φθάσει σε συμβιβασμό.

Με βάση κάποιο σωστό ΣΣ, θα μπορέσετε να φτάσετε σε ένα συμβιβασμό με τους πιστωτές σας, για να καταβάλλετε μειωμένη μηνιαία πληρωμή προς μερική η ολική εξόφληση των χρεών σας.

Το ΣΣ αυτό θα έχει ισχύ για μια προσυμφωνημένη χρονική περίοδο. Από την στιγμή σύναψης της συμφωνίας, δεν θα προκύψουν επιπρόσθετες χρεώσεις ή τόκοι όσον αφορά το λογαριασμό σας. Το ΣΣ είναι δεσμευτικό και οι πιστωτές δεν θα μπορούν να απαιτούν αλλαγές σε αυτό, ανα πάσα στιγμή.

Πιστεύουμε ότι στο μέλλον τα ΣΣ θα αποτελέσουν μια ολοένα και πιο δημοφιλή επιλογή για άτομα που έχουν προβλήματα χρεών στην Κύπρο, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν την πτώχευση.

Σε ποίους απευθύνονται τα ΣΣ;

Τα σχέδια αυτά είναι κατάλληλα για άτομα που δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους και δεν επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης ή να οδηγηθούν σε πτώχευση, κατόπιν αίτησης που υπέβαλαν οι πιστωτές τους. Το ΣΣ μπορεί να αποτελέσει μια ελκυστική επιλογή για όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτών, καθότι αποδίδει καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτούς σε σύγκριση με την επίσημη πτώχευση.

Είναι σημαντικό οι συνεισφορές σε οποιοδήποτε ΣΣ να βασίζονται στις δυνατότητες αποπληρωμής που έχει το κάθε άτομο και όχι στα ποσά που ζητούν οι πιστωτές. Με τον τρόπο αυτό, ένας χρεώστης/ μια χρεώστιδα θα μπορεί να καταβάλλει το ποσό που πραγματικά μπορεί να διαθέσει.

Οφέλη:
  • Ένα σημαντικό ποσοστό του χρέους σας μπορεί να διαγραφεί.
  • Οι μηνιαίες εισφορές θα βασίζονται στα ποσά που μπορείτε να διαθέσετε.
  • Οι πιστωτές δεν μπορούν να σας ενοχλούν, ενόσω βρίσκεται σε ισχύ το σχέδιο.
  • Μόλις ολοκληρώσετε τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με το ΣΣ και σύμφωνα με τους καθορισμένους όρους, τότε θα θεωρήστε ελεύθερος χρεών.

Οι επαγγελματίες και παράλληλα φιλικοί συμβούλοι της εταιρείας μας, είναι διατεθειμένοι να σας καθοδηγήσουν βήμα προς βήμα σχετικά με τα ΣΣ. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για δωρεάν συμβουλές, χωρίς καμία δέσμευση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ