Άγιος Αθανάσιος - Λεμεσός A/A CVL/211/1 - CRI Group

Άγιος Αθανάσιος – Λεμεσός / Οικόπεδα & Γη

Οικόπεδα & Γη

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : CVL/211/1Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

Plot of land with total area of 52 m².

(Reg. no. 0/11335, Sheet/Plan 0/2-206-342, Plot no. 649)