Λεμεσός, Άγιος Τύχωνας Α/Α R/400/13 - CRI Group

Λεμεσός, Άγιος Τύχωνας Α/Α / Οικόπεδα & Γη

Οικόπεδα & Γη

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : R/400/13Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

The property has a total surface area of 5657m²

This property is registered at the Land Registry, with the following details:

registration number 8/185, sheet plan 0/2-213-344 plot 185