Βαβατσινιά, Λάρνακα Α/Α B/339/9 - CRI Group

Βαβατσινιά, Λάρνακα Α/Α / Άλλα

Άλλα

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : B/339/9Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

480/7920 share of a plot of land with total area of 676m².

(Reg. no. 0/4448, Sheet/Plan 49/18, Plot no. 27)