Σωτήρος, Λάρνακα - Α/Α CVL/514/2 - CRI Group

Σωτήρος, Λάρνακα – Α/Α / Οικιστικά

Οικιστικά

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : CVL/514/2Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

Flat number 105 at ACTAION 15 in Larnaca.