Πάφος, Θελέτρα, Αλούπη Α/Α R/376/39 - CRI Group

Πάφος, Θελέτρα, Αλούπη Α/Α / Οικόπεδα & Γη

Οικόπεδα & Γη

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : R/376/39Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

This plot of land is situated in the village of Theletra, Paphos. It has a total area of 19399m².

(Reg. no. o/4963, Plan/Sheet 35/51, Plot no. 554)