Πάφος, Κελοκέδαρα, Λίμνες Α/Α R/376/28 - CRI Group

Πάφος, Κελοκέδαρα, Λίμνες Α/Α / Οικόπεδα & Γη

Οικόπεδα & Γη

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : R/376/28Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

This plot of land is situated in the village of Kelokedara, Paphos. It has a total area of 5,017m².

(Reg. no. o/10669, Plan/Sheet 46/51, Plot no. 686)