Πάφος, Κελοκέδαρα, Σκοτεινό Α/Α R/376/17 - CRI Group

Πάφος, Κελοκέδαρα, Σκοτεινό Α/Α / Οικόπεδα & Γη

Οικόπεδα & Γη

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : R/376/17Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

This plot of land is situated in the village of Kelokedara, Paphos. It has a total area of 13,713m².

(Reg. no. o/8265, Plan/Sheet 46/43, Plot no. 125)