Πάφος, Κελοκέδαρα Α/Α R/405/2 - CRI Group

Πάφος, Κελοκέδαρα Α/Α / Οικόπεδα & Γη

Οικόπεδα & Γη

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : R/405/2Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

The property has a total surface area of 1338m²

The property has registration number 0/7582, sheet plan 46/52 plot 441