Ορμήδεια A/A CVL/195/1 - CRI Group

Ορμήδεια / Οικόπεδα & Γη

Οικόπεδα & Γη

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : CVL/195/1Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

Plot of land with total area of 637m².

(Reg. no. 0/3102, Sheet/Plan 41/4106V01, Plot no. 194)