Βαβατσινιά, Λάρνακα Α/Α B/339/9 - CRI Group

Βαβατσινιά, Λάρνακα Α/Α / Οικόπεδα & Γη

Οικόπεδα & Γη

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : B/339/9Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

Plot of land with total area of 168 m².

(Reg. no. 0/3717, Sheet/Plan 49/4319V01, Plot no. 195)