KTF267 - SCANIA 230 Α/Α R/414/10 - CRI Group

KTF267 – SCANIA 230 Α/Α / Μηχανοκίνητα οχήματα

Μηχανοκίνητα οχήματα

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : R/414/10Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

Properties are sold by offers. Please send your offers or enquiries to properties@crigroup.com.cy