Τσέρι, Λευκωσία, Α/Α R/375/2 - CRI Group

Τσέρι, Λευκωσία, Α/Α / Εμπορικά

Εμπορικά

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : R/375/2



Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

Sale of business and assets of Sarris Supermarket in Tseri, Nicosia.