Τρυπιώτης, Λευκωσία A/A CWU/320/2 - CRI Group

Τρυπιώτης, Λευκωσία / Εμπορικά

Εμπορικά

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : CWU/320/2Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

These shops are located on the ground floor in the well-known Sainte Claire Court on Sophoulis street in central Nicosia, in Tripiotis. The ground floor and the mezzanine floor of each shop have a total area of 90 m².

The complex has many trendy bars/ cafes, bookshops, offices, businesses and residential properties. It is easily accessible and has plenty of off-street parking.

Registration Numbers: 25/2810 and 25/2811, Sheet / Plan:  21/460503, Plot Number: 831