Τραχώνι, Λεμεσός A/A R/223/1 - CRI Group

Τραχώνι, Λεμεσός / Άλλα

Άλλα

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : R/223/1Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

This building plot is located opposite the church of Trachoni village, Limassol. It has a total area of 669 m² and falls within the planning zone H2. Some old buildings erected on the plot ere of no significant value.

( Reg.no. 2372, Sheet/Plan I.VIII/15.W.1 & I.V.III/15, Plot no. 518)