Σαλαμιού, Πάφος Α/Α B/353/1 - CRI Group

Σαλαμιού, Πάφος Α/Α / Οικόπεδα & Γη

Οικόπεδα & Γη

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : B/353/1Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

1/5 of a plot of land with total area of of 7,284m² for sale (i.e. 1,457m²).

(Registration number 0/12083, Sheet/Plan 46/36, Plot number 904)