Παρεκκλησιά, Λεμεσός - Α/Α CWU/546/3 - CRI Group

Παρεκκλησιά, Λεμεσός – Α/Α / Άλλα

Άλλα

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : CWU/546/3Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

Plot of land with registration number 0/12808, sheet/plan  54/14, plot No. 88, situated at Parekklisia in Limassol District.

This property has a total area of 15720 m², urban area C3, coverage 0.1, height 8.3, floors 2 and build-surface ratio 0.1.