Πάφος, Πέγεια A/A R/223/5 - CRI Group

Πάφος, Πέγεια / Οικόπεδα & Γη

Οικόπεδα & Γη

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : R/223/5Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

Building plot with Reg.no. 0/39294, Sheet/Plan XLV/9,  Plot no. 575 , situated in the village of Peyia, Paphos. The plot has an area of 2342sq.m with access to the public road.