Πάφος, Μέσανα A/A R/165/34 - CRI Group

Πάφος, Μέσανα / Οικόπεδα & Γη

Οικόπεδα & Γη

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : R/165/34Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

Plot of land for sale situated in the area of Mesana, Paphos. The plot has a total area of 2509 m²

(Reg.no. 0/3233, Sheet/Plan 46/38, Plot no. 247)