Πάφος, Καλλέπεια, Ανώγεια Α/Α R/376/4 - CRI Group

Πάφος, Καλλέπεια, Ανώγεια Α/Α / Οικόπεδα & Γη

Οικόπεδα & Γη

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : R/376/4Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

This plot of land is situated in the village of Kallepia, Paphos. It has a total area of 11,372m².

(Reg. no. o/5915, Plan/Sheet 45/46, Plot no. 40)