Πάφος, Ίνεια Α/Α R/261/8 - CRI Group

Πάφος, Ίνεια Α/Α / Οικόπεδα & Γη

Οικόπεδα & Γη

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : R/261/8Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

The property has a total surface area of 3679m²

This property is registered at the Land Registry, with the following details:

registration number 0/12884, sheet plan 35/33 plot 925