Πάφος, Ελέδιο,Τζιόνι Α/Α R/376/1 - CRI Group

Πάφος, Ελέδιο,Τζιόνι Α/Α / Οικόπεδα & Γη

Οικόπεδα & Γη

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : R/376/1Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

This plot of land is situated in the village of Eledio, Paphos. It has a total area of 8,027m².

(Reg. no. o/3351, Plan/Sheet 45/48, Plot no. 29)