Λευκωσία, Γέρι Α/Α R/434/3 - CRI Group

Λευκωσία, Γέρι Α/Α / Οικόπεδα & Γη

Οικόπεδα & Γη

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : R/434/3Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

The plot of land has a flat surface and is located in the area of Geri, Nicosia, northwest of the original location of the municipality.

The property has a total surface area of 8090m² and is registered at the Land Registry, with the following details:

registration number 2/1359, sheet plan 30/16W1, plot 1489

Adjoining plots are also for sale (please refer to Geri, Nicosia Ref. R/434/1 and Geri, Nicosia Ref. R/434/2)