Μέσανα, Πάφος Α/Α B/315/1 - CRI Group

Μέσανα, Πάφος Α/Α / Άλλα

Άλλα

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : B/315/1Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

Two story house with total area of 116m2 approximately.

(Reg.number 0/2674, Sheet/Plan 6214V01/1, Plot no. 207, Share 1/1)