Λεμεσός, Μαλλιά, Κούρβελλος Α/Α R/376/42 - CRI Group

Λεμεσός, Μαλλιά, Κούρβελλος Α/Α / Οικόπεδα & Γη

Οικόπεδα & Γη

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : R/376/42Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

This plot of land is situated in the village of Malia, Limassol. It has a total area of 11037m².

(Reg. no. o/8814, Plan/Sheet 46/64, Plot no. 161)