Λεμεσός, Ανώγυρα, Α/Α R/564/3 - CRI Group

Λεμεσός, Ανώγυρα, Α/Α / Οικόπεδα & Γη

Οικόπεδα & Γη

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : R/564/3Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

The property has a total surface area of 6689m².

The property has registration number 0/21402, sheet plan 52/29 plot 31.