Λάρνακα, Κίτι, Α/Α R/375/17 - CRI Group

Λάρνακα, Κίτι, Α/Α / Οικόπεδα & Γη

Οικόπεδα & Γη

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : R/375/17Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

The property is located in the Village of Kiti in the Larnaca District and has a total area of 3,345m²

(Registration number 0/5774, Sheet/Plan 50/30, Plot no. 628)