Αστρομερίτης, Λευκωσία A/A B/306/5 - CRI Group

Αστρομερίτης, Λευκωσία / Οικόπεδα & Γη

Οικόπεδα & Γη

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : B/306/5Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

Plot of land with total area of 2676m².

(Reg. no. 0/11114, Sheet/Plan 29/01, Plot no. 311, Share 1/2)