Αλαμινός, Λάρνακα A/A R/168/1 - CRI Group

Αλαμινός, Λάρνακα / Οικόπεδα & Γη

Οικόπεδα & Γη

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : R/168/1Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

Building plot with Reg.no. 0/8444, Sheet/Plan 50/49, Plot no. 400, ownership 1/3, situated in the area of Kampos, 400m from Alaminos village, Larnaka and the road to the village.

The plot has a total area of 6096sq.m and falls within the Planning Zone H2.