Άρθρα & Αναφορές

Πρόσφατα άρθρα της CRI Group

Υιοθέτηση νέων μέτρων Αφερεγγυότητας από την Βρετανική Κυβέρνηση που αποσκοπούν στην ανακούφιση Εταιρειών και επιχειρήσεων εν μέσω της κρίσης του Κορωνoϊού

Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνει προληπτικά μέτρα για να βοηθήσει ευάλωτες επιχειρήσεις και εταιρείες από τον…

Απόφαση Δικαστηρίου για αντισυνταγματικότητα των διατάξεων περί εγκλωβισμένων αγοραστών.

Azovmashinvest Holding Ltd (Σε εκκαθάριση) – Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου Πολιτικής Αίτησης 11/2017

Η Ιστορία της Mriya – “Όταν υπάρχει θέληση, όλα επιτυγχάνονται”

Όταν η “επιχείρηση λεηλασίας” εις βάρος ενός εκ των μεγαλύτερων Ομίλων αγροκαλλιέργειας της Ουκρανίας, από τα…

Mriya Agro Holding Public Limited – Ενημερωτική Έκθεση Προσωρινού Εκκαθαριστή (11 Μαΐου 2016)

Η αίτηση εκκαθάρισης που καταχωρήθηκε εναντίον της Εταιρείας, από την BNY Mellon Corporate Trustee Services Ltd…

Mriya Agro Holding Public Limited – Ενημερωτική Έκθεση Προσωρινού Εκκαθαριστή (15 Μαΐου 2015)

Η Mriya Agro Holding Public Ltd, (η «Εταιρεία») και οι θυγατρικές της, μέσω των οποίων δραστηριοποιείτο…

Mriya Agro Holding Public Limited – Συμπληρωματική Ενημερωτική Έκθεση Προσωρινού Εκκαθαριστή (16 Νοεμβρίου 2015)

Διαδικασία Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού – ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πιστωτές ή ένα βήμα αδιαμφισβήτητα κατά των οφειλετών;

Στις 15 Μαΐου 2014, θεσπίστηκε ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 655/2014, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από…

Examinership – Ευπρόσδεκτο αλλά Τρωτό

Διαδικασία που βάζει τις εταιρείες “στον αναπνευστήρα χωρίς προοπτικές επιβίωσης” περιγράφει το examinership ένας δικαστής στην…

Κριτήρια για Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Το 1986, το Ηνωμένο Βασίλειο πρωτοπόρησε στην αναγνώριση της αναγκαιότητας δημιουργίας ενός νέου επαγγέλματος, αυτού του…

Το Ιρλανδικό Μοντέλο «Examinership» τελικά θα υπερισχύσει του Αγγλικού “Administration”

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, η Τρόικα απέρριψε το Αγγλικό μοντέλο γνωστό ως «Administration»…

Ευρωπαϊκές Διασυνοριακές Διαδικασίες Αφερεγγυότητας

Για την αποδοτική λειτουργία των Ευρωπαϊκών διασυνοριακών διαδικασιών αφερεγγυότητας, οι Ευρωβουλευτές θέσπισαν τον Κανονισμό 1346/2000 του…