Πάφος, Κελοκέδαρα Α/Α / Οικόπεδα & Γη

Οικόπεδα & Γη

€ Δημοπρασία

Αρ. Αναφοράς : R/405/5Επιπλωμένο 

ΚΑΛΕΣΤΕ +357 22 45 55 45

Description

The property has a total surface area of 14010m²

The property has registration number 0/8952, sheet plan 46/43 plot 364