08.04.2020

Υιοθέτηση νέων μέτρων Αφερεγγυότητας από την Βρετανική Κυβέρνηση που αποσκοπούν στην ανακούφιση Εταιρειών και επιχειρήσεων εν μέσω της κρίσης του Κορωνoϊού

Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνει προληπτικά μέτρα για να βοηθήσει ευάλωτες επιχειρήσεις και εταιρείες από τον απόηχο της πανδημίας του κoρωνoϊού, δεν μπορεί κανείς παρά να αναρωτιέται ποια θα είναι τα μέτρα που θα λάβει η Κυπριακή Κυβέρνηση και πόσο αποτελεσματικά θα είναι αυτά, εφόσον το πλαίσιο αφερεγγυότητας που ενσωματώθηκε στην Κυπριακή νομοθεσία τον Μάιο του 2015, στη βάση της κουλτούρας διάσωσης, με την εισαγωγή προσωπικών σχεδίων αποπληρωμής  και του θεσμού του Εξεταστή, απέτυχαν παταγωδώς.