02.12.2014

Το Ιρλανδικό Μοντέλο «Examinership» τελικά θα υπερισχύσει του Αγγλικού “Administration”

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, η Τρόικα απέρριψε το Αγγλικό μοντέλο γνωστό ως «Administration» και αποφάσισε ότι η Κύπρος πρέπει να ακολουθήσει το Iρλανδικό μοντέλο του «Examinership». Προτού προχωρήσω με ανάλυση του μοντέλου αυτού, θα ήθελα να επισύρω την προσοχή στους ιθύνοντες της Τρόικας ότι μπορεί μεν να πιστεύουν ότι ήρθαν στην Κύπρο για να «φέρουν το φως στους ιθαγενείς» αλλά το Ιρλανδικό μοντέλο, βασίζεται πάνω στον Αγγλικό Περί Αφερεγγυότητας Νόμο του 1986 πριν την τροποποίηση του από τον Περί Επιχειρήσεων Νόμο του 2002.