15.04.2020

Απόδοση Δικαιοσύνης σε Πολύπλοκες Διασυνοριακές Υποθέσεις Απάτης

Αναζητώντας δικαιοσύνη σε πολύπλοκες διασυνοριακές υποθέσεις απάτης, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται σωστός και συντονισμένος χειρισμός καθότι η πορεία που επιβάλλεται να ακολουθηθεί θα είναι μακρά και δύσκολη.